Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μίχα Θεοδωρίδου

 

Τα μαθήματα ξεκινάνε την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019.

Σας ευχόμαστε υγεία, αγάπη και ευτυχία!

Adopt the pace of nature: her secret is patience.

Ralph Waldo Emerson