Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μίχα Θεοδωρίδου

1st Helen (A senior 1)

2nd Evi (C senior 1)

3rd Anna (B junior 1)

... but everyone gets a prize!

As our tree grows strong ... everyone has a place under its shade.

Registrations
2 - 30 September
10:00 - 12:00 and 17:30 - 20:30