Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μίχα Θεοδωρίδου

Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου.

Ώρες γραφείου

πρωί : 10 - 12

απόγευμα : 5.30 - 8.30

Watch this video!!! Click the link below.

Our School