Γαλλική Γλώσσα

Λειτουργούν τμήματα

  • Préparatoire για παιδιά Δημοτικού
  • Cours I - Cours II - Cours III - Cours IV - Cours V
  • Τμήματα Προετοιμασίας για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας:
    • Delf A1 - A2 - B1 - B2
    • Dalf C1 - C2
    • Sorbonne B1 - B2 - C1 - C2